Project Description

הפרויקט החל בפגישת ייעוץ והכוונה בנושא מיגון ואפיון מערכות אבטחה כולל בקרות כניסה ואודיו – לפי צרכי הלקוח.

גודל המתחם כ4000 מ”ר הכולל שטחי עבודה, משרדים ושטחים ציבוריים, חניונים ועמדות פריקה והעמסה. בהמשך הפרויקט אופיינו מערכות לפי תכניות אשר בוצע בהן סימון המגונים לפי הצורך.

לאחר הטמעת הסימונים על גבי התוכניות, יצא הפרויקט לדרך תוך כדי ביצוע העברת תשתיות המתאימות למרחקים ולסוג האביזרים תוך כדי תכנון ומחשבה לפתרונות עתידיים ולצרכים משתנים בהתאם לשינויים טכנולוגיים.

בהמשך הפרויקט בוצעו עבודות התקנה תוך כדי התאמתם לצרכיו של הלקוח ולטכנולוגיה העדכנית.

בסיום הפרויקט בוצעה הדרכה מסודרת למנהלי המקום ובעלי תפקידים על המערכות, כמו כן בוצעה הטמעה סופית ומסירת תיק מערכות הכולל את כל הנתונים הטכניים.

פרוייקטים נוספים

השאירו פרטים!

לא תאמינו באיזו מהירות אנחנו מתקשרים…